Medios

MEDIOS-projektin tavoitteena oli kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. Hanke sisälsi kolme osaprojektia, joista vastasivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin Kaupunginteatteri ja m-cult.

Projektin loppujulkaisu esittelee helppolukuisessa muodossa kaikki Medioksessa tuotetut menetelmät ja työkalut. Kirjassa on tekstiosuus sekä dvd, joista jälkimmäiseen on lisätty mm. tekijöiden ja kohderyhmän haastatteluja. Nämä löytyvät nyt myös näiltä sivuilta, kunkin osaprojektin alta. Kirjan tekstiosuuden löydät täältä pdf-muodossa.

Medios toimi Metropolian esittävän taiteen ja elokuvan ja tv:n koulutusohjelmien alaisuudessa 1.12.2008-31.3.2011 ja oli Uudenmaan ELY-keskuksen osarahoittama.

 

Medioksen viimeiset uutiset täältä