Materiaalia ja linkkejä

Digitarinan muotoon tehty esittelyvideo menetelmästä (.mp4)

Presentation video of the method (.mp4)

Ladattava power point yleisesitelmä digitarinasta (ei työpajoihin)

Downloadable Power point-presentation of Digitales

Digitarinaopas (pdf-liite)

Digitale - guide (pdf in English)

 

Loppujulkaisu: sosionomin haastattelu

Loppujulkaisu: kirjaston informaatikon haastattelu

Loppujulkaisu: historian opettajan / apulaisrehtorin haastattelu

 

Työpajojen palautteet Kevät 2009

Työpajojen palautteet Syksy 2009

Työpajojen palautteet Kevät 2010

 

Tekijänoikeuslaki verkossa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Digitarinoita ulkomailla: http://www.storycenter.org/index1.html

Digitarinoita ulkomailla: http://www.digi-tales.org/

Digitarinoita ulkomailla: http://www.digitales.us/

 

Aiheeseen liittyvät opinnäytetyöt:

Videokamera koulutyössä / Ismo Kiesiläinen

Digitarina voimaannuttamista edistävänä työskentelykeinona / Josefiina Baraka

Vapautuvan vangin tarina - Digitarinamenetelmä asiakkaan voimaantumisessa Kriminaalihuoltotyössä
(Keväällä 2010 valmistuneen Metropolian sosionomiopiskelijan opinnäytetyö (tekijän nimeä ei julkaista))