Digitarina

Digitarina on kaikille soveltuva ja helposti omaksuttava itseilmaisun muoto: parin minuutin mittainen, itse tehty video. Alun perin menetelmää on käytetty omien tarinoiden ja muistojen kertomiseen, mutta projektissa sitä sovellettiin myös mm. sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja oppimistarkoitukseen.

Projektin aikana järjestettiin yli 20 digitarina-työpajaa kouluttajille, mm. opettajille ja sosiaalialan ja kirjastojen työntekijöille. Koulutuksen jälkeen he voivat hyödyntää menetelmää asiakkaidensa ja oppilaidensa kanssa. Digitarina-sivulta löydät työpajojen tuotoksia ja opastusta itse tekemiseen.

Käsikirjoitustyökalu Noodi

Projektissa kehitettiin verkossa toimiva, yhteisöllinen käsikirjoitustyökalu Noodi. Noodi tukee ja ohjaa käsikirjoittamista, sekä tarjoaa oppimateriaalia käsikirjoittamisen tueksi.

Joukko nuoria valmisti työkalun avulla käsikirjoituksen dramaturgi-opettajan johdolla keväällä 2010. Verkossa tehdystä käsikirjoituksesta tuotettiin teatteriesitys Studio Pasilaan. Esityksen ensi-ilta oli 26.8.2010.

Tutustu Noodiin >>

Medios

Yhteisöllinen ja osallistuva media on nouseva ala, joka sisältää runsaasti uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kulttuuri- ja sosiaalialoille. Alan kehittyminen edellyttää uusien toimintamallien, menetelmien ja työkalujen käyttöönottoa. MEDIOS-projektin tavoite oli kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. Hanke sisälsi kolme osaprojektia, joista vastasivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin Kaupunginteatteri ja m-cult.

Projektin loppujulkaisu esittelee helppolukuisessa muodossa Medioksessa tuotetut menetelmät ja työkalut. Kirjassa on tekstiosuus sekä dvd, joista jälkimmäiseen on lisätty mm. tekijöiden ja kohderyhmän haastatteluja. Nämä löytyvät myös osaprojekti-linkkien takaa. Kirjan tekstiosuus pdf-muodossa.

Medios toimi Metropolian esittävän taiteen ja elokuvan ja tv:n koulutusohjelmien alaisuudessa 1.12.2008-31.3.2011 ja oli Uudenmaan ELY-keskuksen osarahoittama.